top of page

Catholic Daily Quotes

Public·78 members
Renat Shiryaev
Renat Shiryaev

RevisorSome legislation is passed to be effective contingent upon another event happening and appropriate notice being sent to the Revisor of Statutes. If you have a duty to submit a notice to the Revisor of Statutes, you may email it to revisorofstatutes.ga@state.co.us. Here are the most recent notices sent to the Revisor of Statutes.
RevisorRevisjon er uavhengig kontroll, det vil si å kontrollere at årsregnskapene eller årsrapporter er riktige. En regnskapsfører utarbeider regnskapet, mens en revisor kontrollerer det. Etter at revisjonen er utført, skriver revisoren en rapport, en revisjonsberetning, om den økonomiske situasjonen i bedriften. Rapporten gir eiere, ansatte, kreditorer, banker og myndigheter en bekreftelse på om den økonomiske situasjonen i bedriften stemmer med de offentliggjorte regnskapene.


Formålet med revisjon er å skape tillit til at lover og regler følges, og at det er gode rutiner i virksomhetene. Måten man reviderer et regnskap er lovbestemt. Bak en revisjonsberetning ligger kontrollhandlinger, analyser, vurderinger og diskusjoner med ledelsen om viktige forhold. Til sammen gir dette revisor et godt grunnlag for å uttale seg om regnskapet gir et riktig bilde av selskapets økonomi, og grunnlaget for fortsatt drift.


Revisoryrket er teknologidrevet og digitalisering av yrket gir nye muligheter. Analyse av regnskapet er en viktig del av en revisors arbeid. Digitalisering gjør det mulig å analysere store datamengder og finne mønstre og sammenhenger. Det kan være analyse av transaksjoner, statistikk og informasjon fra nettsider. Dette kan igjen brukes for å finne for eksempel finne svakheter i regnskapet, risikoområder for bedrifter. En annen viktig del av en revisors oppgaver er å gjennomføre stikkprøver av transaksjoner i regnskapet. Datanalyser gjør det mulig å teste alle transaksjoner og finne transaksjoner som avviker fra de vanlige. Det gjør at revisorer kan bruke mer tid på de komplekse oppgavene og kan gi en bedre kvalitet i arbeidet.


Mange revisorer jobber i små, mellomstore eller internasjonale firmaer som tilbyr revisjon og rådgivning til revisjonspliktige foretak. Du kan også drive eget selskap. Andre velger en karriere innen regnskap, økonomi eller ledelse i næringslivet eller kommunal/offentlig forvaltning.


Du må like å jobbe med tall, og være nøyaktig og tålmodig. Du bør like å være en diskusjonspartner og veileder for dine kunder. Mye av arbeidet foregår ute hos kundene, og som revisor må du være sosial og utadvendt. Du bør være analytisk, og like å jobbe med lover og regler.


En statsautorisert revisor må ha mastergrad i regnskap og revisjon og tre års variert revisjonspraksis. Et typisk studieløp vil være en bachelor i økonomi og administrasjon og master i regnskap og revisjon, eller en master i økonomi og administrasjon/ledelse. Med en master i økonomi og administrasjon, må du ha en ettårig master i regnskap og revisjon i tillegg for å bli statsautorisert revisor. Har du en annen bachelor- eller mastergrad, kan også disse kvalifisere til opptak på master i revisjon o regnskap. Sjekk med ditt studiested om hvilke krav som gjelder.


Revisor is configured by a master configuration file that lists different models, and in which file the information relating to that model can be found. The default configuration file is /etc/revisor/revisor.conf. Each model contains configuration options, such as which yum repositories to use for the following Revisor session. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • wryan6
 • Edward Turner
  Edward Turner
 • Janet Gee
  Janet Gee
 • JoJo
  JoJo
 • Rat
  Rat
bottom of page